Address: Phone number:

Bishkek

1. Bishkek, Manas av., 40

2. Bishkek, Akhunbayev str., 109, 2nd floor

1. +996 555 781556 , +996 770 781556

2. +996 550 781504

Chui region

Kant, Lenin st., 70

+996 555 781552

Sokuluk, Frunze str., 23, 14

+996 555 781557

Kara-Balta, Zhaiyl-Baatyr str., 60

+996 555 781511

Tokmok, Ibraimov str., 206А

+996 555 781588

Belovodskoe, Frunze str., 163/5

+996 555 781517 , 03131 58439

Issyk-Kul region

Bokonbaevo, Atakan str., 65/11

+996 555 781567

Kyzyl-Suu, Manas str., 109

+996 555 781566 , 03922 50791

Karakol, Torgoev str., 43-1

+996 555781520 , +996 770 781534 ,
03922 50791 

Tyup, Elebaev str., 75

+996 550 781506

Osh region

1. Osh, Masaliev str., 44

2. Osh, Navoi str., 25А

1. +996 550 781509

2. +996 550 781513

Nookat, Lenin str., 4

+996 550 781512

Kara-Suu, Lenin str., n/a

+996 550 781502

Uzgen, Manas str., n/a

+996 550 781526

Dzhalal-Abad region

Dzhalal-Abad, Chehov str., 9/123

+996 550 781510

Bazar-Korgon, Tekebaev str., 74

+996 550 781523

Naryn region

Kochkor, Sagynbai uulu Orozbak str., n/a

+996 550 781524